Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

12985378 260487227627152 7328891383005532672 nДиректор Дніпропетровского офісу реформ Олена Тертишна в рамках проекту ПУЛЬС 18 березня провела консультації з питань організаційно-правового поля формування спроможних територіальних громад для представників громадськості.


Участь у консультаціях, ініційованих експертами проекту, взяли представники 7 громад. Під час консультацій, зокрема, звернуто увагу, що децентралізація - це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.
Дніпропетровщина однією з перших в Україні затвердила план розвитку спроможних громад. Він дає громадам можливість отримати ширші повноваження, стати інвестиційно привабливими, ефективніше вирішувати проблеми на місцях.
На сьогодні в області створено 16 об’єднаних громад. Загалом планується – 92. Ці громади мають реалізувати чимало складних і цікавих завдань. Допомагає в цьому держава. Зокрема, цьогоріч об’єднані територіальні громади Дніпропетровщини отримають на розвиток 102 млн. грн. Ці кошти спрямують на реконструкція доріг, будівництво водоводів, створення ЦНАПів, впровадження енергоефективних технологій. 
Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, місцеве самоврядування - це «право і спроможність органів місцевого самоврядування ... здій­снювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення».
Мета реформи місцевого самоврядування - забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення в інтересах жителів громади. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та мобілізацію їхніх вну­трішніх резервів.
За однакові податкові ресурси одні громади зможуть виконувати свої повноваження, а інші - дрібні територіальні громади - не зможуть. Надмірна частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься на утримання управлінського апарату, а для реалізації серйозних проектів міс­цевого розвитку - коштів не вистачатиме.
Тому реформа місцевого самоврядування, враховуючи позитивний як європейський, так і влас­ний історичний досвід, передбачає об’єднання (укрупнення) територіальних громад.
Укрупнення території громад не може бути довільним, воно має свої логічні межі. Відстань від центру громади до її найдальшого населеного пункту має бути такою, щоб в екстрених випадках її не довше, ніж за ЗО хвилин, могли подолати пожежна команда, швидка допомога, поліцей­ський патруль.
Після консолідації громад села, які не матимуть власних сільрад, будуть представлені в місце­вій раді своїми депутатами, а у виконкомі - сільськими старостами. Старости та депутати здій­снюватимуть зв’язок між жителями сіл і владою громади та вирішуватимуть їх питання у раді та виконкомі. 
Спроможна територіальна громада - це така громада, в якій місцеві джерела наповне­ння бюджету, інфраструктури! та кадрові ресурси є достатніми для вирішення її органа­ми місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах жителів громади.

   

Navch mat dlia gromad

   

Pershi sesii otg

   

korisni posilania

   

decentralizacia