Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Другий день семінару на тему: «Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів. Завдання щодо ефективного використання бюджетних коштів», який пройшов у Дніпропетровському Центрі розвитку місцевого самоврядування 17 серпня 2017 року, був присвячений темам формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом та контролю за дотримання бюджетного законодавства. Ці теми професійно та змістовно перед керівниками органів фінансового управління громад презентувала ДЕМИДЕНКО Світлана Ярославівна – експерт Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (програма U-LEAD)


Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.
Метою запровадження ПЦМ є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання.
До особливих складових ПЦМ належать:


- Бюджетні програми. Бюджетна програма – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій (стаття 2 Кодексу). Бюджетні програми визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів.
Типові переліки бюджетних програм у розрізі галузей бюджетної сфери затверджені спільними наказами Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.


- Відповідальні виконавці – визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з місцевим фінансовим органом.
Відповідальні виконавці забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього терміну реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.


- Паспорти бюджетних програм – це документи, що визначають мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет.
Паспорти бюджетних програм розробляються головними розпорядниками коштів, які забезпечують своєчасність їх затвердження, відповідають за достовірність і повноту інформації, що в них міститься, та складають звіти про їх виконання.


- Результативні показники, які використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми. Результативні показники включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

   

Navch mat dlia gromad

   

Pershi sesii otg

   

korisni posilania

   

decentralizacia